Frisian Guide Agency zoekt nieuwe gidsen

SNEEK - Na een druk seizoen voor Friese gidsen start Frisian Guide Agency uit Sneek met de opleiding van een aantal nieuwe gidsen. Deelnemers worden breed opgeleid om groepen uit binnen- en buitenland te begeleiden in heel Friesland. In 2017 vond deze cursus voor de eerste keer plaats, maar inmiddels is gebleken dat er behoefte is aan meer gidsen, in het bijzonder Duitstalige gidsen.

In het jaar van de Culturele Hoofdstad is de vraag naar gidsen enorm toegenomen. Niet alleen naar stadsgidsen, maar ook naar gidsen die groepen door heel Friesland begeleiden, bijvoorbeeld langs een aantal fonteinen, naar het Wadden Center en door het Friese Lanschap. De verwachting is dat de vraag naar gidsen de komende jaren aanhoudt, ook al omdat de riviercruise-schepen uit Duitsland en Zwitserland de Friese havens steeds vaker weten te vinden, de toerist in de Randstad gestimuleerd wordt naar Friesland te komen en Friesland in het Culturele jaar 2018 een goede indruk achtergelaten heeft.

6 december 2018 gaat een nieuwe cursus van start. De opleiding biedt plaats aan 14 gemotiveerde mannen en vrouwen, die het leuk vinden om een groep gasten te begeleiden tijdens een bus- of vaartocht, een wandeling enzovoorts. Bij de selectie van kandidaten zal speciaal worden gelet op goede beheersing van de Duitse taal.

De cursus bestaat uit een tiental lesmiddagen, om de 2 weken, waarin naast een breed scala aan Friese onderwerpen ook specifieke gidsvaardigheden aan bod komen. Daarnaast worden enkele dagexcursies per bus georganiseerd plus een aantal kortere uitstapjes en enkele Duitse avonden.
Van de toekomstige gidsen wordt een grote mate van inzet verwacht tijdens en na de opleiding in kennis vergaren en kennis delen. Een aantal excursies, lesavonden en Duitse avonden staan ook open voor medewerkers van VVV Waterland van Friesland. In de opleiding ligt de nadruk op kennisverdieping, de Duitse taal en hospitality.

De eigen bijdrage aan de gidsenopleiding "Gids in Friesland" is € 250,00. Na afronding van de opleiding kunnen deelnemers dit bedrag al snel terugverdienen door hun inzet voor de Frisian Guide Agency. Belangstellenden kunnen zich tot 24 november aanmelden via dit aanmeldformulier. Voor meer informatie kunt u bellen met Jeannette Ritchi, tel. 0611 200 217.